HOCOchange


Okno pro zrychlenou výměnu bez zednického nářadí a bourání zdiva


Okno HOCOchange Schnelltausch-Fenster, bylo navrženo právě pro rychlou a jednoduchou výměnu. Odpadá bourání zdiva, spousta času a nervů, prach a peníze.


Po vyjmutí křídel je dřevěný rám původního okna pomocí speciálního přípravku ořezán do pouhého hranolu.


Na tento hranol je okno HOCOchange nasazeno, přišroubováno, zaizolováno  a poté z vně i z interiéru obloženo, aby působilo esteticky.


Také HOCOchange nabízí základní bezpečnost formou obvodového kování, včetně zábrany proti svěšení křídla a dle velikosti okna až třemi hřibovými uzávěry.


H280 prospekt CZ (200 KB)